Aj tento rok lovíme s partnerom TBH Technik

V ročníku 2022/2023 sa meno spoločnosti TBH Technik, s.r.o. začalo spájať s Vlkmi po prvýkrát. V súčasnej sezóne sa naša spolupráca rozšírila a kontakty sa zintenzívnili. Aj túto sezónu môžeme v našom love pokračovať aj vďaka lokálnemu partnerovi. 

Spoločnosť TBH Technik je na trhu vyše 30 rokov a pôsobí v oblasti vývoja strojných zariadení v oblasti manipulácie a robotizácie výrobných procesov. Postupne sa spoločnsoť formovala do návrhov a dodávok hydraulických a pneumatických systémov a lineárnej techniky. Hlavné motto spoločnosti znie: Hýbeme Vaším svetom, čo potvrdzuje aj naša vzájomná spolupráca. 

 

V spolupráci pokračujeme ďalší rok. Ako ste vnímali svoj prvý rok ako partner hokejového klubu? 

Spoluprácu s Vlkmi Zilina hodnotíme pozitívne z viacerých aspektov. Viackrát sme využili možnosť pozvať našich obchodných partnerov ako aj priateľov na hokejové zápasy do VIP sektoru a následne  využiť malé občerstvenie ponúkané v tomto priestore. Pracovníci našej firmy tiež pravidelne využívajú priestory hokejového štadióna , kde hrávajú hokej. Verím, že do budúcna pribudnú ďalšie pozitíva , a preto sme sa rozhodli našu spoluprácu s Vlkmi rozšíriť a ďalej v nej pokračovať.

Mali ste nejakú spätnú väzbu od známych? Zamestnancov ? 

V minulom roku sme mali dve reklamy na mantineloch a vzhľadom na kladnú odozvu zo strany našich obchodných partnerov ako aj pracovníkov našej firmy sme sa rozhodli pre ďalšiu reklamu na ľadovej ploche . Naši pracovníci tiež využívajú permanentky a verím že podporujú dobrú atmosféru počas hokejových zápasov a svojim povzbudzovaním prispievajú k dobrým výsledkom našich Vlkov.

Čo máte vo firme nové?

V minulom roku dosiahla naša firma najvyšší obrat za svoju už 32-ročnú históriu , čo nám umožnilo posilniť spoluprácu s Vami. Do budúcna máme pripravené viaceré projekty ktoré by mali prispieť k rozšíreniu  portfólia nami  ponúkaných komponentov a služieb a tým zabezpečiť ďalší rozvoj našej firmy.

Čo by ste chceli odkázať Vlkom a fanúšikom do tejto sezóny? 

Vlkom želáme v prvom rade dostatok zdravia a entuziazmu, aby sa im konečne podarilo postúpiť do extraligy. Tiež som presvedčený , že dobrou a obetavou hrou Vlci prilákajú  na hokejových štadión stále viac fanúšikov , ktorý sú určite hráčom naviac a prispievajú k dobrej atmosfére a verím, že aj k dobrým hokejovým výsledkom. Želám Vlkom vypredaný štadión , minimálne tak, ako tomu bolo v minulom ročníku vo finálových zápasoch v ktorých sme i napriek dobrej hre neuspeli . Som však presvedčený, že v tomto ročníku sa to Vlkom určite podarí.

 

Ďakujeme partnerom za podporu. Spolu sme silná svorka aj v tomto firemnom svete.