Manažment

Predseda predstavenstva:

Bc. František Skladaný

Sekretariát:

email: sekretariat@vlcizilina.sk
telefón: +421911 660 446

 

Výkonný riaditeľ:

František Skladaný

email: skladany@vlcizilina.sk

 

Marketingový a obchodný manažér:

Mgr. Dávid Košút

email: marketing@vlcizilina.sk
telefón: +421902 244 541

 

Tímový manažér:

Peter Húževka

email: huzevka@vlcizilina.sk
telefón: +421907 076 150