Akreditácie, sezóna 2021/2022

V sezóne 2021/2022 majú zástupcovia médií možnosť požiadať o celosezónnu akreditáciu alebo o jednorazovú akreditáciu na jednotlivé domáce zápasy.

  • V prípade žiadosti o celosezónnu akreditáciu:

- pošlite email s menom, priezviskom, názvom média a pozíciou (redaktor, kameraman, fotograf) na: marinakova@vlcizilina.sk, s poznámkou, že žiadate o celosezónnu akreditáciu

  • V prípade žiadosti o jednorazovú akreditáciu:

- pošlite email s menom, priezviskom, názvom média a pozíciou (redaktor, kameraman, fotograf) na: marinakova@vlcizilina.sk, s poznámkou, na ktorý zápas máte záujem prísť 

- žiadať o jednorazovú akreditáciu je možné najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu

Kvôli aktuálnej pandemickej situácii majú zástupcovia médií, rovnako ako všetci účastníci hokejového stretnutia, povinnosť nahlásiť pri vstupe svoje meno, priezvisko a kontakt pracovníkovi SBS.

Podmienky vstupu na zimný štadión

Návštevník podujatia musí splniť aspoň jeden z nasledujúcich bodov:
1. Preukázať sa negatívnym RT-PCR/LAMB testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín
2. preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID nie starším ako 180 dní,
3. preukázať sa potvrdením o očkovaní nasledovne:
• Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Opatrenia na štadióne

- Prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2