Akreditácie, sezóna 2023/2024

PRIPRAVUJEME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE K SEZÓNE 2024/2025

 

 

  • V prípade žiadosti o celosezónnu akreditáciu:

- pošlite email s menom, priezviskom, názvom média a pozíciou (redaktor, kameraman, fotograf) na: marketing@vlcizilina.sk, s poznámkou, že žiadate o celosezónnu akreditáciu

  • V prípade žiadosti o jednorazovú akreditáciu:

- pošlite email s menom, priezviskom, názvom média a pozíciou (redaktor, kameraman, fotograf) na: marketing@vlcizilina.sk, s poznámkou, na ktorý zápas máte záujem prísť 

- žiadať o jednorazovú akreditáciu je možné najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu

 

Podmienky udelenia a pravidlá akreditovaných osôb

Každý akreditovaný novinár je povinný byť počas zápasu viditeľne označený. Celosezónne akreditované médiá dostanú toto označenie pri odovzdávaní akreditácií na podpis spolu s permanentkou, ktorá sa k danému médiu viaže.

Za 1 redakciu je možné žiadať akreditáciu maximálne pre 2 osoby. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretej strane má za následok jej odobratie. Hokejový klub Vlci Žilina si vyhradzuje právo určiť taký počet akreditácii, na ktorý je určená Press zóna. Odovzdanie akreditácií bude písomne potvrdené

 

Akreditovaná osoba, ktorá sa akredituje za redakciu na pozíciu fotograf/kameraman, dostane s akreditáciou (sezónnou/jednorázovou) aj vestu, vďaka ktorej bude tejto osobe umožnený pohyb okolo ľadovej plochy. Ostatné osoby, ktoré nebudú akreditované ako fotograf/kameraman, sa v priestoroch okolo ľadu nebudú môcť pohybovať. Priestor pre médiá je vyčlenený nad sektorom H. Vchod pre médiá je na každý zápas vyčlenený zo strany vedľajšej haly - prechod medzi štadiónmi. 

 

Odpoveď o ne/udelení žiadosti dostanete emailom. Prosíme o rešpektovanie nastavených pravidiel.