Realizačný tím

Tréneri

  • Hlavný tréner:      Ing. Stanislav Škorvánek
  • Asistent trénera:  Tomáš Harant 

Tréner brankárov

  • Jozef Urdák

Lekár

  • MUDr. Jaroslav Hanulák

Kustód

  • Marián Meluš