Vedenie klubu

Predstavenstvo

Ing. Rastislav Chovanec, PhD. - predseda predstavenstva

JUDr. Maroš Jakubek, PhD.  - člen predstavenstva

 

Dozorná rada:

Mgr. Peter Fiabáne 

Ing. Roman Jurčák

Mgr. Rudolf Jurčák