Autocont stál po boku Vlkov aj v majstrovskej sezóne

Dlhoročný partner žilinského hokeja, spoločnosť Autocont, stála po našom boku aj v uplynulej majstrovskej sezóne. Oslovili sme preto Mária Háronika, riaditeľa Regionálneho obchodného centra Stred a konateľa spoločnosti Autocont, ktorý nám zodpovedal viacero otázok nielen o spolupráci s Vlkmi.

„Cestu Vlkov v sezóne 2021/2022 sme sledovali a hodnotíme ju veľmi pozitívne. Hrali ste veľmi pekný hokej, ktorý sa odrazil aj vo vašom rekorde najviac po sebe vyhratých zápasov a na záver aj ziskom titulu,“ zareagoval Mário Háronik.

Prínos spolupráce s Vlkmi zhrnul v nasledujúcich vetách: „V živote aj v podnikaní platí veľmi dôležitá vec. Musíš mať vo svojej podstate schopnosť podeliť sa o to, čo sa ti podarí svojou prácou nadobudnúť. A to je, myslím si, vlastnosť, na ktorej sa môže oprávnene postaviť aj budúcnosť spoločnosti.“

Priznal, že uplynulý rok bol pre spoločnosť Autocont náročný, ale spoločne sa im podarilo splniť stanovené ciele. A pridal aj myšlienku, ktorá môže byť motivačná tak vo svete športu, ako aj vo svete podnikania: „Všade funguje to, že sa treba sústrediť na výhru vojny a nie jednej bitky.“